POLITYKA PRYWATNOŚCI
świadczona przez Kamil Sroka – SROKA.IT z siedzibą w Harbutowice 619, 32-440 Sułkowice, NIP: 681 192 35 00, REGON: 122-485-715 pod nazwą SAX.PL rozszerzony o zapisy wynikające z rozporządzenia RODO w dniu 25 maja 2018 roku.

Polityka prywatności serwisu SAX.PL dostępnego pod adresem sax.pl („Serwis”) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Użytkownika („Użytkownik”) w ramach Serwisu, a także w związku z nim.

DANE OSOBOWE
Użytkownik zamierzający korzystać z usług SAX.PL, zostanie poproszony o podanie SAX.PL swoich danych osobowych.
Dane przetwarzane są przez SAX.PL we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się Użytkownik zdecyduje. Usługami świadczonymi w Serwisie SAX.PL są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na:
– świadczeniu usługi hostingu
– świadczeniu usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych,
– świadczeniu usługi pośrednictwa w rejestracji certyfikatów bezpieczeństwa (SSL)

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając dane osobowe SAX.PL stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co będą się składać, może to być:
– realizowanie usługi hostingu
– realizowanie usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych
– realizowanie usługi pośrednictwa w rejestracji certyfikatów bezpieczeństwa (SSL)
Ponadto wykorzystujemy dane użytkowników do marketingu bezpośredniego dostosowując do użytkownika wyświetlane treści reklamowe.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis SAX.PL dane osobowe przetwarza tylko gdy posiada ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez SAX.PL danych osobowych jest zgoda Użytkownik powinien pamiętać, że może ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:

skorzystania z Usług (tj. zawarcia umowy z SAX.PL) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

Serwis SAX.PL w większości przypadków konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Użytkownikiem, a tym samym świadczyć usługę:

  • adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, numer telefonu, hasło i data urodzenia (w przypadku konta dla osoby fizycznej) lub
  • adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, numer telefonu, hasło i data urodzenia (w przypadku konta dla firm) lub

Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie poda tych danych osobowych, prawdopodobnie nie będziemy mogli zawrzeć z Użytkownikiem umowy, a w konsekwencji Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Serwisu SAX.PL.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,
także prawo:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku chęci do skorzystania ze swoich spraw, prosimy o kontakt: bok@sax.pl
Jeśli uznasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRY KORZYSTA SAX.PL)

W związku z naszym Serwisem, SAX.PL korzysta z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym
Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
W przypadku użytkowników odwiedzających Serwis:
– firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
W przypadku wszystkich Usług:
– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
– firmom rejestrującym domeny,
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
– dostawcy usług internetowych,
– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu,
– dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
W przypadku wszystkich odpłatnych Usług dodatkowo:
– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi tj. Tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
– dostawcy oprogramowania do realizowania i wysyłki faktur tj. Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, KRS 0000342082, NIP 8982167294. Kapitał zakładowy: 60 000 zł.
– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.
W przypadku wysłania do ciebie przesyłki/listu drogą tradycyjną także:
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
W przypadku wysyłania do ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.
*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.

PROFILOWANIE

W naszym Serwisie automatycznie dopasowujemy treści (zwłaszcza marketingowe) do zainteresowań i potrzeb, tj. dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego twoje dane.
W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
W SAX.PL ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy Użytkownikowi reklamy dopasowane do zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla Użytkownika, działania Serwisu.
Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.